Provođenje popisa

Da li postoje tačni i netačni odgovori na popisu? Ko me smije popisati u mom odsustvu i šta ako pogriješim prilikom davanja odgovora?