Popis dijaspore

Šta ako živim u dijaspori, kako se mogu popisati? Da li je popis dijaspore obavezan?