Preliminarni rezultati Popisa u BiH: Popisane 3.791.662 osobe

Prvi preliminarni rezultati koje je danas saopćila Agencija za statistiku BiH pokazuju da su u BiH popisane 3.791.662 osobe. U FBiH su popisane 2.371.603 osobe, u RS-u 1.326.991 i u Distriktu Brčko 93.028 osoba. U glavnom gradu BiH su popisane 291.422 osoba. Dakle, u samom gradu Sarajevu živi 12,3 posto stanovnika FBiH.

Općina sa najvećim brojem stanovnika u BiH je Banja Luka sa 199.191 stanovnikom, a slijedi je Novi Grad Sarajevo sa 124.471. Kanton sa najviše stanovnika u FBiH je Tuzlanski sa 477.278 stanovnika, slijedi Kanton Sarajevo sa 438.443, a treći je Zeničko-dobojski s 385.067 popisanih osoba. Na osnovu saopćenih podataka vidljivo je da u FBiH živi 62,55 popisanih, 35 posto u RS-u i 2,45 u Brčkom.

Na zajedničkoj konferenciji za medije ministra prometa i komunikacija BiH Damira Hadžića, direktora Agencije za statistiku BiH Zdenka Milinovića i direktorica entitetskih statističkih zavoda Hidajete Bajramović i Radmile Čičković, rečeno je kako je popis stanovništva i domaćinstava uspješno proveden, što je ocjena i Eurostata.

“Danas se otvara proces objavljivanja podataka o popisu koji će biti objavljivani kako ih agencije budu imale. Nastojat će se što je moguće više izbjegavati manipulacije do kojih dolazi, posebno u posljednjih nekoliko dana”, kazao je ministar Hadžić.

Saopćeno je da u BiH popisano 1.163.387 domaćinstava, od toga 721.199 nalazi se u FBiH, 414. 847 u RS-u te 27.341 u Brčko distriktu BiH. Prema riječima direktora Agencije za statistiku BiH, preliminarni rezultati pokazuju da u BiH ima 1.617.308 stanova, u FBiH 991.384, u RS-u 588.241, a u Distriktu 37.683.

“Prosječno popisano kućanstvo u BiH ima 3,26 članova. Prosječan broj stanova po kućanstvu je 1,39. Ovo nisu konačni podaci o brju stanovnika, kućanstava i stanova, nama tek pretstoji obrada”, rekao je Milinović te dodao da će od 1. jula iduće godine do kraja 2016. godine biti objavljeni svi konačni rezultati.

Općine sa najvećim brojem stanovnika su pored Banje Luke i Novog Grada u Sarajevu još i Tuzla sa 120.441, Zenica sa 115.134, Bijeljina 114.663, grad Mostar sa 113.169, Prijedor 97.588, Brčko 93.028, Doboj 77.223 i Ilidža sa 71.893 osobe.

Direktorica Zavoda za statistiku FBiH je kazala da se popis u tom entitetu odvija u 3.337 naseljenih mjesta.

“Prosječan broj članova domaćinstava u FBiH je 3,29 osoba. Nakon Tuzlanskog, Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona, koji su najveći po broju tanovnika, slijede Unsko-sanski sa 299.343 popisane osobe, zatim Srednjobosanski sa 273.149, zatim Hercegovačko-neretvanski sa 236.278, Zapadnohercegovački sa 97.893, Kanton 10 90.727, Posavski sa 48.089 i Bosanskopodrinjski sa 25.336 osoba”, saopćila je Bajramović.

Najveći gradovi u FBiH po broju popisanih stanovnika su, pored naravno Sarajeva, u kojem je najmnogoljudnija općina u FBiH Novi Grad, slijede Tuzla gdje je popisana 120.441 osoba, Zenica 115.134, grad Mostar 113.169 osoba, Ilidža 71.892, Cazin 69.411, Novo Sarajevo 68.802, Živinice 61.201, Bihać 61.186 i općina Centar Sarajevo 59.238.

Općine sa najmanjim brojem stanovnika u FBiH su Pale sa 1.043 osobe, Trnovo sa 1.830, Dobretići 2.041, Foča (općina u FBiH) 2.2013 i Bosansko Grahova 3.091 osoba.

Kada je u pitanju RS, Čičković je saopćila da od ukupnog broja stanovnika u tom entitetu 7,3 posto njih bilo otsutno iz BiH u vrijeme popisa zbog rada ili školovanja u inozemstvu. Najmnogoljudniji grad je Banjaluka, a najmnogoljudnija općina je Zvrornik sa 63.686 osoba, pa Gradiška sa 56.727 i Teslić 41.904 osobe.

Kada su u pitanju općine sa najmanjim brojem stanovnika u RS, to su: Istočni Drvar sa 109 osoba, Istočni Mostar 280, Kupres 320 i Petrovac sa 367. Prosječno domaćinstvo u RS-u ima 3,09.

Prema popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini koji je izvršen u martu 1991. godine, u našoj zemlji je tada živjelo 4.377.033 stanovnika.Od tog broja, Muslimana, odnosno Bošnjaka je bilo 1.902.956 ili 43,47 posto, Srba je bilo 1.366.104 ili 31,21 posto, Hrvata 760.852 ili 17,38 posto, Jugoslavena 242.682 ili 5,54 posto itd.Broj stanovnika ženskog spola bio je 2.193.328, a muškog spola 2.183.795. Prosječna starost žena iznosila je 35, a muškaraca 33 godine. Također, prema tadašnjem popisu u BiH je bilo 1.207.098 domaćinstava, a veličina prosječnog domaćinstva iznosila je 3,6 članova po domaćinstvu.

U Sarajevu je živjelo 527.049 ljudi, u Banjoj Luci 195.692, a u Mostaru 126.628 ljudi.

Ništa od rezultata popisa u ovoj godini

Jedinstveni program obrade podataka popisa stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini nije ni jučer usvojen, kako...

Istinomjer

Objava prvih rezultata popisa stanovništva 15. juna

Zamjenik direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Fadil Fatić kazao je danas u obraćanju poslanicima i delegatima članovima Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne...

Istinomjer

Konačni rezultati popisa stanovništva u BiH od naredne godine

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BiH) će prve konačne rezultate popisa stanovništva, koji je trajao od 1. do 15. oktobra 2013. godine, početi objavljivati naredne godine, a prvi rezultati...

Istinomjer