Saopštenje za javnost a vezano za žalbu na rad PKLS Travnik

S obzirom da smo se žalili na određene nepravilnosti u radu predsjednika popisne komisije općine Travnik, te kako njemu nadležni nisu poduzeli ništa povodom toga da se nepravilnosti uklone, kako ste upoznati žalili smo se Federalnom zavodu za statistiku. Od istog zavoda smo dobili odgovor kako nisu nadležni u rješavanju istaknutih problema, ali su tražili da se predsjednik izjasni pismeno, te nam njegovu izjavu proslijedili. Dakle u prilogu imate kompletnu izjavu, ali na ovom dijelu su istaknuti pojedini dijelovi, gdje predsjednik direktno vrijeđa i ponižava osobe koje su se žalile. Boldiranim slovima je naše nezadovoljstvo za nepravilnosti u radu i odgovor predsjednika PKLS gdina. Domić Bojana.

Predsjednik PKLS je povremeno bio prisutan u prva dva dana instruktaže, iako je bio dužan da bude u prva dana konstantno tu.)

2.         Predsjednik, odnosno moja malenkost je bila svaki dan obuke prisutna (pa i u Nedelju, treći dan kada sam uputio kritike cijeloj grupi za pojavu koja je počela da uzima maha čak i od ovih dole potpisani u “žalbi” da “šetaju u vrijeme obuke”) Istina je da je nakon te moje intervencije ta šetnja bila smanjena na najmanju moguću mjeru u preostalim a moja prisutnost i provjera grupe bila svakodnevna u svim danima obuke. Osobno spreman sam na testiranje svog znanja o popisu, tako da inputacije da osobno nisam bio na obuci je u najmanju ruku smiješna, posebno kada to kažu osobe ne baš sjajnog rezultata na testu, a s njima o popisu uvijek, naravno sve ovo smatram jednom vrstom pritiska koje ima i druge prizvuke, o kojima nekad možda i kažem više a sada sigurno ne da nekvarim priću o popisu.

Nedolazak na instruktažu (predavanje) se naziva šetnjom, uprkos predsjednikovoj izjavi: „ne treba im test“ na taj dan kada su kritike upućene. Nije istina da je predsjednik prisustvovao svakom danu obuke, nego se na sugerisanje entitetskih instruktora taj dan pojavio, te uputio kritike (onima koji su stalno bili prisutni) i nakon toga napustio salu. Što se testova tiče pojedinci to znaju kako su se djelili, a mi smo naknadno saznali. Napominjemo da su ti rezultati pokazatelj našeg ličnog znanja i da su nijanse bile u pitanju, jer smo listu rezultata dobili na uvid nakon traženja od entiteskih instruktora. Pitanje je kako neko ko nije bio čak ni čitav dan na obuci ima isti broj bodova kao i mi, ali se angažuje zbog nacionalne pripadnosti (odustaje zbog posla). Zaista ne znamo o kakvoj vrsti pritiska i prizvuka se radi. Možda o pritisku da postupa korektno i da smo svi ravnopravni?

(Dan prije testa kandidati za instruktora se dijele u dvije grupe i dobijamo informaciju da je jedna grupa dobila test na uvid, kao i pojedinci iz druge grupe.)

4 Ovo su po meni insinuacije. Glede testova, stvar stoji ovako. Testove dan prije testiranja u moje ime ali po mom po mom usmenom odobrenju primila član PPLS Aida Daul, i sukladno upustvu i u dogovoru sa mnom ih odložila “pod ključ” u svoj ured u zgradi općine i iste smo kako ste nam pismeno i dali naputak pred svim članovima PPLS- a i dva entitetska instruktora otvorili i prebrojaii te zapisnički utvrdili broj i predali entitetskim instruktorima. Nitko od prisutni nije naveo zamjerku na bilo što.

Istina je da je tako bilo po proceduri kako predsjednik kaže, ali je prešutio drugu priču. Naime, dobili smo izjavu od entitetskog instruktora i člana kantonalne popisne komisije da je test proslijeđen putem maila popisnoj komisiji lokalne samouprave, još 06. 09. 2013. godine iz Banja Luke (kako bi inače ovu informaciju mi mogli znati), te priznanje da je isti dao test svojoj grupi iz najbolje namjere da svi budu ravnopravni. Upravo taj dan o kojem govori predsjednik smo imali predavanje koje je trajalo najmanje tri sata prije testiranja (dovoljno da entitetski instruktor pokaže test svojoj grupi i objasni nejasnoće). Možda je činjenica da su se u rezervi našli baš svi članovi iz druge grupe pusta slučajnost.

(Zvjezdana Nakić koja je izrazila želju da bude rezerva (iako nije bila prisutna na instruktažI) dolazi na test i ustupa mjesto svojoj kolegici koja je imala 13,5 bodova na testu.)

7.Zvjezdana ne ustupa nikome ništa, nego daje izjavu koju sam gore i pomenuo. Zvjezdana Nakić je dobila posao i ne može raditi kao instruktor i to nam korektno kaže i ista ostaje rezerva odnosno na njeno mjesto dolazi instruktor iste etničke pripadnosti bez obzira na bodove. Ne znam šta je tu sporno i šta nije po procedurama.

Pogledajte samo koliko je kontradiktorana ova izjava, izjavama od prije i to vezano za naše rezultate koji kao nisu sjajni. Sada bodovi i nisu bitni kada je riječ o etničkoj pripadnosti (po proceduri). Kako neko može biti rezerva za koga se zna da neće biti raspoloživ za rad?

Smatram da jednostavno postoji pritisak od njih na mene i da su to sve zgubidani koji svoju frustraciju liječe svojim prijetnjama meni i svima koji rade ovaj odgovoran posao. Idu onom logikom poslije mene ili ako nema mene u tome onda neka bude potop. Može ali u nekom drugom filmu,ne u ovome koji se tiče popisa posao vezan za popis u Travniku se radi i uradit će se kvalitetno bez obzira koliko se to nekom sviđalo ili ne. To je moj a vjerujem i odgovor cijelog PKLS-a na sve ove gluposti. Do sada smo bili jedinstveni i bez i jedne po bilo kom osnovu neugodne situacije vjerujem da ćemo to ostati do kraja.

Molimo Vas da mene osobno pa ni nas kao PKLS ne zamarate više sa ovakvim stvarima jer iste smatram glupostima i tračevima koje nam svima samo oduzimaju dragocjeno vrijeme i odvraćaju od posla. Svi prijavljeni na Javni poziv na poslove oko popisa su svojim potpisom jamčili da će poštivati procedure naputke kao i sve zakonske odredbe vezane za popis. Svi ovi koji su se “žalili” sukladno tim procedurama su trenutno rezervi bez obzira koliko to njima frustrirajuće bilo, oni će tamo biti dok tijelo koje o tom odlučuje ne odluči drugačije opet sukladno procedurama. Sve ovo smatram pritiscima upravo njih na nas kao PKLS, a ove pretnje na medijski linč valda vidite sami. A vas pozivam da ukoliko imate zamjerke na naše odluke odnosno smatrate da nisu bile sukladno procedurama i zakonskim odredbama da se očitujete i to sada kada imate i našu stranu priče. Samo molim da sve bude po procedurama i vašim naputcima.

Ove završene predsjednikove riječi zaista neću kometarisati, mislim da njegovo izražavanje i ponašanje dovoljno govori o kakvom je čovjeku riječ. U pismenost istog neću ulaziti i to se jasno vidi iz priloženog. Samo ću reči kako nije bilo riječi o nikakvim prijetnjama, nego traženju vlastih prava i primoranosti da se obratimo medijima ( valjda živimo u demokratskom društvu).

Zaključak nakon svega ovoga jeste da se građani ne mogu i ne smiju žaliti, jer će biti izloženi ponižavanju i na bilo koji način će biti diskreditovani.

Ostaje da vidimo kakva će slika BIH biti nakon ovog popisa, a sudeći po ovome i drugim stvarima sigurno neće biti realna.

 

IZJAVA BOJANA DOMIĆA

Bojan Domić, Predsjednik PKLS TRAVNIK

„Pismeno očitovanje”

Poštovani,

Sulkladno Vašem traženju upućenom prethodnim e-mail šaljem Vam slijedeći odgovor i to u svoje osobno ime kao predsjednik PPLS Travnik a svim drugim članovima preporučujem da se ponaosob očituju o istoj kako vi kažete „žalbi”, te će im isti uradak, kao i Vaš dopis odnosno traženje biti proslijedjeno.

Ako bude potrebno PKLS može zauzeti zajednički stav, koji smo već ranije formirali za jednu žalbu koja je zaprimljena od Maje Rizvić u drugačijem tekstu nego ova koja je kako mi se čini i dole potpisana.

O prispjeću iste žalbe mogu reći da dan nakon testiranja i objave liste instruktora, telefonski sam se konzultirao sa članom KPP gosp. Ganibegovićom sa upitom dali su žalbe u ovoj fazi moguće po bilo kom temelju i kako postupiti po istoj. Nakon njegovi konsultacija sa statističkim institucijama stigao nam je odgovor (cijeli PPLS je zasjedao i čekao odgovor) da ista nije sad moguća, te da je i ne razmatramo. Tako da smo zauzeli stav kao povjerenstvo da istu ne smatramo žalbom, istina razgovarali smo sa Majom Rizvić i dali joj odredjena pojašnjenja a ona nama razlog svog nezadovoljstva.(koja je se svela na pitanje zašto je ona u rezervi)

Tako da sam i osobno u nedoumici jer ako nema žalbe onda se bavimo pričama (pa i tračevima) i osobnim zadovoljstvima i nezadovoljstvima a za to bar mi u Travniku nemamo ni vremena ni prostora, par po mojoj procijeni.

Unatoč ovom stajalištu za kojeg držim da je ispravan dajem svoj odgovor (ili očitovanje ako vam je draže) na svaku točku žalbekako je ovi zovu, krenimo redom..

(Tehnička organizacija Je bila jako loša : prva tri dana instruktaže svi kandidati za imenovanje su bili zajedno, sa dva entltetska instruktora. Ozvučenje je bilo jako loše, loša prezentacija i jako slaba interakcija.)

1. PPLS je osigurao dvije (odnosno tri) sale u zgradi općine Travnik, veliku salu Općine (80 mjesta), Malu salu (40 mjesta), i salu Civilne zaštite (35 mjesta, ovu kao rezerva), istina je da su prvi i drugi dan obje grupe (44 učesnika) bile u Velikoj sali ali na traženje samih učesnika kao i uvažavajući opći koncenzus u Sali kao i argumente samih polaznika obuke da tu postoje svi uvjeti za taj dio obuke a sa tim su se složili i entitetski instruktori i svi članovi PKLS. Više puta i ja osobno kao i entitetski instruktori su prisutne pitali dali su uvjeti OK i dali su zadovoljni i nije bilo negativni odgovora, kao ni zamjerki. Ovo o kvaliteti prezentacije i interakciji u grupama ne bi uopće komentirao mislim da je nekorektno prema entitetskim instruktorima koji su uložili trud u pet iscrpljujućih dana a da negovorim da su to profesionalci u svom poslu sa dugogodišnjim iskustvom. Usput ću spomenut da rad entitetski instruktora omalovažavaju osobe koje smatraju da su dobile dovoljno kvalitetnog znanja od tih istih instruktora, a neko im to znanje spori. Pametnom dosta, nemam riječi više.

(Predsjednik PKLS je povremeno bio prisutan u prva dva dana instruktaže, iako je bio dužan da bude u prva dana konstantno tu.)

2. Predsjednik, odnosno moja malenkost je bila svaki dan obuke prisutna (pa i u Nedelju, treći dan kada sam uputio kritike cijeloj grupi za pojavu koja je počela da uzima maha čak i od ovih dole potpisani u “žalbi” da “šetaju u vrijeme obuke”) Istina je da je nakon te moje intervencije ta šetnja bila smanjena na najmanju moguću mjeru u preostalim a moja prisutnost i provjera grupe bila svakodnevna u svim danima obuke. Osobno spreman sam na testiranje svog znanja o popisu, tako da inputacije da osobno nisam bio na obuci je u najmanju ruku smiješna, posebno kada to kažu osobe ne baš sjajnog rezultata na testu, a s njima o popisu uvijek, naravno sve ovo smatram jednom vrstom pritiska koje ima i druge prizvuke, o kojima nekad možda i kažem više a sada sigurno ne da ne

kvarim priću o popisu.

(Nigdje nije evidentirano neprisustvo pojednih kandidata za Instruktora, čak naprotiv naknadno su upisivani u spisak prisustva na očevid predsjednika. Predsjednik je isto uočio i uputio kritike, ali nije poduzeo ništa povodom toga.)

2.Koliko ja znam evidencija postoji, a rezultat mojih kritika i upozorenja (da osobe koje „šetaju” če biti sankcionirane) je da osobe koje su bile jedan, dva, ili više dana na obuci a ne sve dane nisu ni pristupili testu, osim Zvijezdane Nakić koja je bila odsutna kako je rekla dva dana zbog testiranja za posao ali je ipak pristupila testu za instruktora te ostvarila dobar rezultat ali osobno nakon testa odnosno sutra ujutro došla i pred PPLS dala izjavu da je interviju za posao dobro prošao da joj je javljeno da sigurno skoro počinje radit i to za par dana pa nebi bilo fer da počinje nešto što neće završit. U istom trenutku PPLS aktivira zamjenjenu Zvjezdani sa rezervom iste etničke pripadnosti,istina najlošije rangiranom Marijanom Trupina ali jedinom preostalom iz iste etničke pripadnosti, (Ostale dvije osobe iste etničke pripadnosti nisu pristupile testu pa nemogu ni mjenjati nikog bar po našem tumačenju)

(Dan prije testa kandidati za instruktora se dijele u dvije grupe i debljamo Informaciju da je jedna grupa dobila test na uvid, kao i pojedinci iz druge grupe.)

4. Ovo su po meni insinuacije. Glede testova, stvar stoji ovako. Testove dan prije testiranja u moje ime ali po mom po mom usmenom odobrenju primila član PPLS Aida Daul, i sukladno upustvu i u dogovoru sa mnom ih odložila “pod ključ” u svoj ured u zgradi općine i iste smo kako ste nam pismeno i dali naputak pred svim članovima PPLS- a i dva entltetska instruktora otvorili i prebrojaii te zapisnički utvrdili broj i predali entitetskim instruktorima. Nitko od prisutni nije naveo zamjerku na bilo što.

(Uočavamo propuste da je Imenovan Instruktor Iste nacionalnosti Jovo Vujinović u odnosu na PAaju Rizvić koja je u rezervi I Ima više bodova na testu).

5. Jovo Vujinović ima pola boda manje od maje Rizvić to je činjenica i to stoji ali u punoj suglasnosti PPLS se odlučio da se da prednost Jovi Vujinoviću jer je isti sa područja gdje imamo najzahtijevniji teren (Vlašić) a najmanje raspoloživih popisivača a on još jedini instrutor sa tog područja. Teren je od centra grada udaljen 30 tak kilometara i tu smo vodili računa i o aspektu uštede jer živi gore, da ne govorim da se radi o terenu koji je jednim djelom i miniran i dosta nenaseljen pa je poznavanje terena vrlo važan segment. Mi sad pitamo koji naputak smo prekršili ovim i što je važnije pola boda ili kvalitetno odrađen posao. Mi smo se odlučili za ovo drugo, dali smo prednost našoj procijeni u odnosu na pola boda teoretskog testiranja.

(Nakon žalbe entitetskim instruktorima dobijamo priznanje od gdina. Ćuk Murisa da je dao na uvid test svojoj grupi, jer je htio da budu svi ravnopravni. Prema njegovim navodima sumnjao je u pristrasnost i da su pojedinci imali uvid u test i prije, jer je test dostavljen PKLS-u .)

6.Ne znam ni pred kim, ni kome, ni kad je iVluris (pretpostvavljam entitetski instruktor Muris Čuk) dao neko priznanje o bilo čemu. Znam da je pred svim članovima PPLS-a poslije testiranja, odnosno ujutro kad nam je predao listu instruktora sa bodovim izjavio da je zadovoljan uvjetima rada, rezultatom i svim u Travniku, ostali prisutni članovi PPLS-a pa i drugi entitetski instruktor koji su se nalazili u uredu gospođe Aide Daul to mogu potvditi ili opovrgnut. Ja o tome nemam šta više kazat.

(Zvjezdana NakIć koja Je izrazila želju da bude rezerva (iako nije bila prisutna na InstruktažI) dolazi na test i ustupa mjesto svojoj kolegici koja je imala 13,5 bodova na testu.)

 

7.Zvjezdana ne ustupa nikome ništa, nego daje izjavu koju sam gore i pomenuo. Zvjezdana Nakić je dobila posao i ne može raditi kao instruktor i to nam korektno kaže i ista ostaje rezerva odnosno na njeno mjesto dolazi instruktor iste etničke pripadnosti bez obzira na bodove. Ne znam šta je tu sporno i šta nije po procedurama.

(u rezervi su I kandidatkinje Anđelina Martinović (nije pristupila testu) I NIkolina Sučić (nije pristupila testu), obje takođe nisu bile prisutne na InstruktažI.)

8 Dvije navedene su bile prisutne dva dana na instruktaži i kako ja imam informaciju jedna se zaposlila u kladionici, druga jednostavno nije pristupila testu i iskreno nemam informaciju ni zašto ni kako ali na njih niti računamo niti možemo računati i gdje je tu propust naš. Odustajanje je moguće i može se desit u svakom trenutku radi se o živim ljudima neznam kako to netko nemože ili neće da shvati.

(Ukoliko sumnjate u naše navode možete pojedinačno da se obratite imenovanim osobama. Sugerišemo da tražite uvid u testove kandidata za Instruktore I obratite pažnju na bodove koje su Imali uporedujuči sa onim kojoj grupi su pripadali, uzimajući u obzir priznanaje entltetskog instruktora i činjenicu da su kandidati Iz druge grupe raspoređeni u rezervu. Ivana Erenda (općinski Instruktor) Je priznala drugoj grupi (I to može da posvjedoči više Instruktora) da Je na e-mali dobila prezentaciju od kolege, a istoj pristup nisu imali ostali članovi, što ukazuje na pristrasnost predsjednika Domić Bojana.

 

Ovom prilikom ponovo izražavamo svoje negodovanje jer smatramo da smo mi ostali oštećeni, a da su neki članovi zbog protekcije ili nekih drugih osobnih veza (stranačka, etnička ili politička) uskraćeni i prevareni te direktno diskriminirani.

 

Ovom prilikom Vas ponovo molimo da provjerite naše navode, posebno kada se radi o predsjedniku PKLS, te postupite u skladu sa vašom nadležnosti I ispravite nepravilnosti, jer u protivnom ćemo biti primorani da se obratimo medijima, i na taj način bi se svi doveli u neugodnu situaciju I izazvali veliko nepovjerenje građana po pitanju predstojećeg popisa stanovništva. Molimo Vas da postupite u skladu s vašom nadležnošću do 16.09.2013. godine.)

 

Glede vezanja mog imena uz Ivandu Erendu mislim da ovo nema veze s vezom osobno istu nisam ni poznavao prije ovog Popisa tako da je to glupost. Prezentacije o kojima govorite ja sam dobio danas (da danas brzom poštom) na 37 DVD ova i obvezan sam ih dostaviti svim izabranim instruktorima što sam i učinio danas. E sad kako da ja dostavim prezentacije teške 2GB podataka mailom kad je Statističkim institucijama za svaku trebao DVD. I kako poslati e-malI težak 2GB ja to stvarno ne znam uraditi a predpostavljam da neznaju ni statističke Institucije BIH koje provode popis jer im je trebala brza pošta i DVD odnosno 37 komada za svakog Instruktora po jedan. A da ne govorim da su na DVD u u biti prezentacije sa instruktaže koje su svi gledali svih 5 dana a ne nikakav supertajni materijal koji nekakvoj Ivani Erendi omogući neznam koliko bodova na testu. A iskreno ni tad ni sad ne znam o kakvim je prezentacijama govorila Ivana da ima i da joj je netko to poslao a sjećam se da je to spominjala i to pred svima i da je dobila od nekoga.

O kakvim političkim i drugim vezama oni govore vjerujte da ne znam i ne razumijem to. Pazite tako govore ljudi koji su prošli i ocjenjeni i od mene i drugi članova PPLS-a najvišim ocjenama i upravo zato su prošli kao instruktori. A lošije od drugi su ocjenjeni na testu sa kojim ja nisam imao veze (provodili ga entitetski instruktori) Svi članovi PPLS-a Travnik mogu potvrdit da ja testove nisam ni vidio osim na otvaranju a niti jedan ni dodirnio nisam, vjerujte nije me zanimao sadržaj ni tada ni sada.

Smatram da jednostavno postoji pritisak od njih na mene i da su to sve zgubidani koji svoju frustraciju liječe svojim prijetnjama meni i svima koji rade ovaj odgovoran posao. Idu onom logikom poslije mene ili ako nema mene u tome onda neka bude potop. Može ali u nekom drugom filmu,ne u ovome koji se tiče popisa posao vezan za popis u Travniku se radi i uradit će se kvalitetno bez obzira koliko se to nekom sviđalo ili ne. To je moj a vjerujem i odgovor cijelog PKLS-a na sve ove gluposti. Do sada smo bili jedinstveni i bez i jedne po bilo kom osnovu neugodne situacije vjerujem da ćemo to ostati do kraja.

Molimo Vas da mene osobno pa ni nas kao PKLS ne zamarate više sa ovakvim stvarima jer iste smatram glupostima i tračevima koje nam svima samo oduzimaju dragocjeno vrijeme i odvraćaju od posla. Svi prijavljeni na Javni poziv na poslove oko popisa su svojim potpisom jamčili da će poštivati procedure naputke kao i sve zakonske odredbe vezane za popis. Svi ovi koji su se “žalili” sukladno tim procedurama su trenutno rezervi bez obzira koliko to njima frustrirajuće bilo, oni će tamo biti dok tijelo koje o tom odlučuje ne odluči drugačije opet sukladno procedurama. Sve ovo smatram pritiscima upravo njih na nas kao PKLS, a ove pretnje na medijski linč valda vidite sami. A vas pozivam da ukoliko imate zamjerke na naše odluke odnosno smatrate da nisu bile sukladno procedurama i zakonskim odredbama da se očitujete i to sada kada imate i našu stranu priče. Samo molim da sve bude po procedurama i vašim naputcima

Lijep pozdrav

Bojan Domić

izvor: (bhmagazin.com)

Ništa od rezultata popisa u ovoj godini

Jedinstveni program obrade podataka popisa stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini nije ni jučer usvojen, kako...

Istinomjer

Objava prvih rezultata popisa stanovništva 15. juna

Zamjenik direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Fadil Fatić kazao je danas u obraćanju poslanicima i delegatima članovima Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne...

Istinomjer

Konačni rezultati popisa stanovništva u BiH od naredne godine

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BiH) će prve konačne rezultate popisa stanovništva, koji je trajao od 1. do 15. oktobra 2013. godine, početi objavljivati naredne godine, a prvi rezultati...

Istinomjer