Koalicija Jednakost: U ovakvim uslovima, popis je i nelegalan i nelegitiman

U svjetlu jučer objavljene informacije da se popisni materijali odnose u privatne stanove osoba koje obavljaju popis, Koalicija „Jednakost“ želi poručiti javnosti da je ovakvim nezakonitim postupanjem u potpunosti uništen kredibilitet i legitimitet, ali i sama legalnost popisnog procesa, te da nisu ispunjeni neophodni uslovi da bi se rezultati popisa mogli smatrati validnim. Stoga zahtijevamo od Agencije za statistiku BiH da u najhitnijem roku obezbijedi zakonske uslove za održavanje popisa, te da o tome hitno izvijesti javnost. Pozivamo građane i građanke da odbiju daljnju saradnju u popisnom procesu, sve dok se ove skandalozne greške ne isprave i o tome javnosti predoče dokazi od strane nadležnih institucija.

Popisne komisije lokalne samouprave su, prema Članu 26. stavu k) Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, dužne osigurati „skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uslova određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka“. Tokom jučerašnjeg dana, kada je zvanično započeo Popis stanovništva, objavljena je informacija da popisne komisije nisu osigurale prostor za skladištenje popisnog materijala, te da popisivači ispunjene popisnice „skladište“ u svojim privatnim stanovima i kućama.

Tim „Popis monitora“ ovim povodom je kontaktirao više popisivača/ica koji popis obavljaju u različitim opštinama i od svih je dobio potvrdu da im nije obezbijeđen prostor za odlaganje popisnog materijala, te da im je rečeno da ovaj materijal na kraju radnog dana ponesu sa sobom i ostave kod kuće dok ne dobiju drugačiju instrukciju. Na taj način, uvid u popisni materijal dobijaju ne samo članovi domaćinstva popisivača/ica, nego i bilo koja osoba koja se u njihovom domaćinstvu nađe za vrijeme njihovog rada na terenu, tokom kojeg nad popisnim materijalom ne postoji apsolutno nikakva kontrola, niti način da se garantira tajnost ličnih podataka u popisnicama. Dodatno, neki od kontaktiranih popisivača potvrdili su da nisu čak ni potpisali izjavu o povjerljivosti podataka, koja ih obavezuje da lične podatke čuvaju kao službenu tajnu!

S obzirom da članovi/ce porodica popisivača nisu potpisali izjavu o povjerljivosti i nemaju nikakvu zakonsku obavezu da podatke sa popisa čuvaju kao službenu tajnu, direktna posljedica ovog nedopustivog propusta je ta da će ogroman broj neslužbenih lica imati mogućnost uvida u lične podatke popisanih osoba i to bez ikakvih zakonskih posljedica.

Dodatni problem predstavlja činjenica, na koju je Koalicija „Jednakost“ upozoravala više puta tokom prethodnih godinu dana, da se pri odabiru popisivača uopšte nije vodilo računa o tome da osoba koja vrši popis ne smije biti iz iste opštine ili mjesne zajednice u kojoj se popis vrši. U ovakvim okolnostima, to stvara atmosferu u kojoj građani i građanke nikako ne mogu imati povjerenja u to da će tajnost njihovih podataka biti zaštićena, čak ni u samoj lokalnoj zajednici u kojoj žive.

Osim što nije obezbijeđena tajnost ličnih podataka, građanima/kama je uskraćeno i pravo da dobiju uvid u popisnice u prostorijama Popisne komisije lokalne samouprave, jer se popisnice uopšte ne skladište u njihovim prostorijama. Ovo pravo je garantirano tačkom 9. Uputstva za organizovanje i provođenje popisa, koji navodi da „punoljetna osoba, koja nija bila prisutna u trenutku popisivanja i za koju je podatke dao drugi član domaćinstva ima pravo tražiti uvid u svoju Popisnicu ispunjavanjem obrasca „Zahtjev za uvid u Popisnicu““.

Zbog svega ovoga, Koalicija „Jednakost“ će već danas podnijeti prijavu Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini protiv Agencije za statistiku BiH, Zavoda za statistiku FBiH i Zavoda za statistiku RS.

Ukoliko nadležne institucije nisu bile u stanju obezbjediti prostor za skladištenje, što je samo po sebi neshvatljivo nakon svih priprema, pa čak i višemjesečnog odlaganja popisa, jedina ispravna odluka u takvoj situaciji morala je biti ta da se materijali ostave u posjedu popisanih osoba dok se ne obezbijede zakonski uslovi za njihovo čuvanje. Umjesto toga, nadležne institucije odlučile su se za najgoru moguću opciju i otvorile neograničen prostor za zloupotrebe i manipulaciju popisnim materijalom, čime je u potpunosti urušen kredibilitet i legitimitet popisa, a samim tim i njegovih rezultata. Zbog toga poručujemo građanima i građankama da odbiju popisivačima otkrivati svoje lične podatke dok se ne obezbijede uslovi za njihovo skladištenje i nadzor u skladu sa zakonom, a od Agencije za statistiku BiH zahtijevamo da:

–          hitno osigura da svi/e popisivači/ce potpišu ugovore o radu i izjave o povjerljivosti podataka u skladu sa zakonom

–          hitno osigura  da sve lokalne popisne komisije obezbijede prostor za skladištenje popisnica u skladu sa zakonom

–          poništi sve popisnice koje su do sada popunjene i o tome obavijesti oštećene građane/ke

–          osigura da sve osobe koje su do sada popisane u nezakonitim uslovima, budu ponovo popisane u skladu sa zakonom.

Dok se ovi uslovi ne ispune, provođenje popisa apsolutno je nezakonito i smatramo da niko nema pravo uslovljavati građane i građanke da u njemu učestvuju i tako pristaju na kršenje sopstvenih zakonom garantovanih prava.

Koaliciju JEDNAKOST čine:

UG “Zašto ne”, Sarajevo; Građanski front Ostalih, Mostar; Omladinski pokret Revolt, Tuzla; Oštra nula, Banja Luka; Sarajevski otvoreni centar; ACIPS, Sarajevo; Inicijativa mladih za ljudska prava, Sarajevo; Centar za mlade KVART, Prijedor; UNSA Geto, Banja Luka; Centar za zastupanje građanskih interesa, Sarajevo; Centar za Građansku suradnju, Livno; Udruženje Romska suza, Srebrenica; Asocijacija studenata Pravnog fakulteta, Tuzla; Centar za životnu sredinu, Banja Luka; Fondacija za kreativni razvoj, Sarajevo; OKC Abrašević, Mostar; Udruženje mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj Stećak, Oslo; Evropski istraživački centar, Sarajevo; Fondacija CURE, Sarajevo; Centar za političke studije, Sarajevo; Liga antifašista jugoistočne Evrope; UG Plamen nade, Živinice; Pokret za evropsku kulturnu saradnju, Tuzla; Fondacija Ekipa, Sarajevo.

Ništa od rezultata popisa u ovoj godini

Jedinstveni program obrade podataka popisa stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini nije ni jučer usvojen, kako...

Istinomjer

Objava prvih rezultata popisa stanovništva 15. juna

Zamjenik direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Fadil Fatić kazao je danas u obraćanju poslanicima i delegatima članovima Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne...

Istinomjer

Konačni rezultati popisa stanovništva u BiH od naredne godine

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BiH) će prve konačne rezultate popisa stanovništva, koji je trajao od 1. do 15. oktobra 2013. godine, početi objavljivati naredne godine, a prvi rezultati...

Istinomjer