Call centar Agencije za statistiku BiH od 26. septembra

Od 26. septembra ove godine Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine aktivirat će Call centar putem kojeg će građani moći dobiti sve važne podatke o popisu stanovništva, koji će biti održan od 1. do 15. oktobra ove godine, ali i iznijeti primjedbe.

Pripreme za popis stanovništva i domaćinstava u BiH, koji će u BiH biti proveden prvi put nakon 22 godine, u završnoj su fazi, potvrdio je direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović danas u Banjoj Luci.

Agenciji trenutno nedostaje dva posto od predviđenog broja popisivača i kontrolora jer je kako je kazao Milinović 18 posto popisivača i i kontrolora odustalo od ovog posla. Taj će broj biti nadoknađen iz rezervne kvote predviđene prilikom izbora popisivača.

Milinović je podvukao da se popis temelji na izjavi svakog građanina i kao takav se mora i statistički prihvatiti.

„Građanin odgovara za vjerodostojnost podataka koje je dao popisivaču. Kada je u pitanju izjašnjavanje o vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti, te jeziku kojim neko govori, ti podaci ne mogu se tretirati kao lažni, jer svako ima pravo da se o tome izjasni kako želi“, kazao je direktor Agencije za statistiku BiH.

Pomoćnik direktora Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske Dubravko Škrlec, govoreći o iskustvima Hrvatske koja je popis provela i 2001. i 2011. godine, pojasnio je da u rezultatima popisa postoje različiti podaci o broju osoba i broju stanovnika neke države.

“Vi možete biti popisani, a da ne uđete u popis stanovništva . Tako je u Hrvatskoj 4,5 miliona građana popisano, a 4,2 miliona ih živi u našoj državi“, naveo je Škrlec.

Bh. dijaspora će se moći popisati na posebnoj popisnici koja se nalazi na web stranici Agencije za statistiku BiH, objasnio je Milinović. Nakon što popisnicu otštampaju i popune građani koji duže od 12 mjeseci žive van BiH, potrebno je da je pošalju putem pošte na adresu Agencije.

Svaki popisivač dužan je tri puta doći na istu adresu, i ako nikoga ne zatekne u kući, onda je građanin sa te adrese dužan doći u popisno povjerenstvo kako bi tamo bili popisani.

Milinović je ponovio da su podaci popisa tajni, da tokom popisa niko nema pravo da bude prisutan, osim samog popisivača, te da su se popisivači obavezali da će sve podatke čuvati kao službenu tajnu.

Za predstojeći popis u BiH je otštampano pet miliona popisnica, svi materijali su otštampani na tri jezika i dva pisma, a popisivači će sa sobom nositi i oglednu knjigu sa jezicima nacionalnih manjina, ukoliko se neki od pripadnika nacionalne manjine želi izjasniti na svom jeziku.

(Anadolija)

Ništa od rezultata popisa u ovoj godini

Jedinstveni program obrade podataka popisa stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini nije ni jučer usvojen, kako...

Istinomjer

Objava prvih rezultata popisa stanovništva 15. juna

Zamjenik direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Fadil Fatić kazao je danas u obraćanju poslanicima i delegatima članovima Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne...

Istinomjer

Konačni rezultati popisa stanovništva u BiH od naredne godine

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BiH) će prve konačne rezultate popisa stanovništva, koji je trajao od 1. do 15. oktobra 2013. godine, početi objavljivati naredne godine, a prvi rezultati...

Istinomjer