PopisMonitor.ba

Informiši se i prijavi nepravilnosti na popisu 2013.

Popis 2013. dočekajte informisani i ne dozvolite zloupotrebe i povrede procesa tokom sprovođenja popisnih aktivnosti.

Info o popisu

Osnovne informacije o popisu

Saznajte šta je to popis stanovništva i kako se provodi. Kada i ko provodi popis i kada će biti objavljeni rezultati popisa.

Prikupljanje podataka na popisu

Kako znamo da je neko popisivač/ica? U koje svrhe se prikupljaju podaci na popisu? Da li popisivačima/cama trebam pokazati neki identifikacioni dokument?

Popisnica

Da li su pitanja o etnicitetu i jeziku obavezna i postoje li pogrešni odgovori na ova pitanja?  Šta je to domaćinstvo i ko su sve članovi/ice domaćinstva.

Provođenje popisa

Da li postoje tačni i netačni odgovori na popisu? Ko me smije popisati u mom odsustvu i šta ako pogriješim prilikom davanja odgovora?

Obaveze popisivača/ica

Koja su prava i obaveze popisivača/ica i kako mogu sam/a spriječiti zlouptrebe na popisu? Kako mogu znati da li je popisivač/ica korektno unijeo/la moje podatke u popisnicu?

Obrada podataka

Ko će imati uvid u moje lične podatke? Da li će moj odgovor na pitanje o etničkoj/nacionalnoj pripadnosti imati posljedice po moje trenutno ili  buduće zaposlenje?

Kontrola popisa

Šta da uradim ako smatram da mi je povrijeđeno pravo na tajnost ličnih podataka, kome da se obratim? Postoji li neko ko kontroliše ovaj proces?

Popis dijaspore

Šta ako živim u dijaspori, kako se mogu popisati? Da li je popis dijaspore obavezan?

Vijesti

U Sarajevu održana konferencija o objavljivanju popisnih podataka

U Sarajevu je u četvrtak 19. februara održana jednodnevna konferencija pod nazivom „Popis 2013. u BiH – Objavljivanje podataka: Iskustva iz regiona i mogućnosti upotrebe i vizualizacije podataka“. Konferencija je održana u organizaciji U.G. “Zašto ne”, a u njoj su učestvovali...

Konferencija na temu objave i vizualizacije podataka sa popisa stanovništva

U.G. „Zašto ne“ organizuje jednodnevnu konferenciju o Popisu stanovništva u BiH 2013. godine pod nazivom „Popis 2013. u BiH - Objavljivanje podataka: Iskustva iz regiona i mogućnosti upotrebe i vizualizacije podataka“. Konferencija će se održati u četvrtak 19.02.2015. godine u...

Prvi rezultati popisa stanovništva od sredine ove godine

Objava rezultata popisa stanovništva u BiH ići će sukcesivno od sredine 2015. do sredine 2016. godine, kako je i predviđeno, a konačni rezultati će se objavljivati u popisnim knjigama, na sajtovima triju statističkih institucija u BiH, te na sajtu Popis2013. To je danas izjavila u...

Postavite pitanjecaptcha

Da li znate vaša prava i obaveze tokom Popisa stanovništva, domaćinstava / kućanstava i stanova u BiH koji će se provesti od 01. - 15. 10. 2013. godine?

Da li znate koje su obaveze popisivača i na koji način možete zaštiti sebe i svoju porodicu od zloupotreba i neregularnosti tokom Popisa 2013.?

Upoznajte se sa vašim pravima i ulogom popisivača. Popis 2013. dočekajte informisani i ne dozvolite zloupotrebe i povrede procesa tokom sprovođenja popisnih aktivnosti. Informišite se i prijavite nepravilnosti na Popisu 2013. Probleme u toku popisivanja možete prijaviti i putem telefona broj 065 001 944, 063 556 476, 062 553 091 ili putem maila prijava@popismonitor.ba