16/10/2015
Ništa od rezultata popisa u ovoj godini

Jedinstveni program obrade podataka popisa...

23/04/2015
Objava prvih rezultata popisa stanovništva 15. juna

Zamjenik direktora Agencije za statistiku Bosne i...

20/02/2015
U Sarajevu održana konferencija o objavljivanju popisnih podataka

U Sarajevu je u četvrtak 19. februara održana...

09/02/2015
Konferencija na temu objave i vizualizacije podataka sa popisa stanovništva

U.G. „Zašto ne“ organizuje jednodnevnu...

04/02/2015
Prvi rezultati popisa stanovništva od sredine ove godine

Objava rezultata popisa stanovništva u BiH ići će...

27/10/2014
Konačni rezultati popisa stanovništva u BiH od naredne godine

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BiH)...

02/09/2013
Osnovne informacije o popisu

Saznajte šta je to popis stanovništva i kako se provodi. Kada i ko provodi popis i kada će biti objavljeni rezultati...

02/09/2013
Prikupljanje podataka na popisu

Kako znamo da je neko popisivač/ica? U koje svrhe se prikupljaju podaci na popisu? Da li popisivačima/cama trebam pokazati neki identifikacioni...

02/09/2013
Popisnica

Da li su pitanja o etnicitetu i jeziku obavezna i postoje li pogrešni odgovori na ova pitanja?  Šta je to domaćinstvo i ko su sve članovi/ice...

02/09/2013
Provođenje popisa

Da li postoje tačni i netačni odgovori na popisu? Ko me smije popisati u mom odsustvu i šta ako pogriješim prilikom davanja...

02/09/2013
Obaveze popisivača/ica

Koja su prava i obaveze popisivača/ica i kako mogu sam/a spriječiti zlouptrebe na popisu? Kako mogu znati da li je popisivač/ica korektno unijeo/la moje podatke u...

02/09/2013
Obrada podataka

Ko će imati uvid u moje lične podatke? Da li će moj odgovor na pitanje o etničkoj/nacionalnoj pripadnosti imati posljedice po moje trenutno ili  buduće...

02/09/2013
Kontrola popisa

Šta da uradim ako smatram da mi je povrijeđeno pravo na tajnost ličnih podataka, kome da se obratim? Postoji li neko ko kontroliše ovaj...

02/09/2013
Popis dijaspore

Šta ako živim u dijaspori, kako se mogu popisati? Da li je popis dijaspore...