Ništa od rezultata popisa u ovoj godini

Jedinstveni program obrade podataka popisa...

Objava prvih rezultata popisa stanovništva 15. juna

Zamjenik direktora Agencije za statistiku Bosne i...

U Sarajevu održana konferencija o objavljivanju popisnih podataka

U Sarajevu je u četvrtak 19. februara održana...

Prvi rezultati popisa stanovništva od sredine ove godine

Objava rezultata popisa stanovništva u BiH ići će...

Konačni rezultati popisa stanovništva u BiH od naredne godine

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BiH)...

Osnovne informacije o popisu

Saznajte šta je to popis stanovništva i kako se provodi. Kada i ko provodi popis i kada će biti objavljeni rezultati...

Prikupljanje podataka na popisu

Kako znamo da je neko popisivač/ica? U koje svrhe se prikupljaju podaci na popisu? Da li popisivačima/cama trebam pokazati neki identifikacioni...

Popisnica

Da li su pitanja o etnicitetu i jeziku obavezna i postoje li pogrešni odgovori na ova pitanja?  Šta je to domaćinstvo i ko su sve članovi/ice...

Provođenje popisa

Da li postoje tačni i netačni odgovori na popisu? Ko me smije popisati u mom odsustvu i šta ako pogriješim prilikom davanja...

Obaveze popisivača/ica

Koja su prava i obaveze popisivača/ica i kako mogu sam/a spriječiti zlouptrebe na popisu? Kako mogu znati da li je popisivač/ica korektno unijeo/la moje podatke u...

Obrada podataka

Ko će imati uvid u moje lične podatke? Da li će moj odgovor na pitanje o etničkoj/nacionalnoj pripadnosti imati posljedice po moje trenutno ili  buduće...

Kontrola popisa

Šta da uradim ako smatram da mi je povrijeđeno pravo na tajnost ličnih podataka, kome da se obratim? Postoji li neko ko kontroliše ovaj...

Popis dijaspore

Šta ako živim u dijaspori, kako se mogu popisati? Da li je popis dijaspore...